Browse By

ZAMANIN POTASINDA BURSA

Zaman rengini vermiş/ okunan gazellere
Bursa’nın hayaliyle/ dokunan gazellere…
Bu kent şahitlik eder/ devirlerin yadına
Kulak verip dinleyin/ zamanın feryadına…
Zamanın potasına/ gül atsan kül oluyor
Bursa’nın hayaliyle/ zaman bülbül oluyor…
Zamansızlık zamana/ her zaman ana gebe
Bursa’da sükût eden/ zaman isyana gebe…
Gönül âşiyanına/ bülbülleri tünettim
Mekan tarih kokuyor Bursa’da, iman ettim…
Tophane’nin vuruldum/ tarihî havasına
Benzetirim Bursa’yı/ güzellerin hasına…
Bir başka uyum sağlar/ zaman mekan ve zemin
Bursa’da zaman kokar/ ıtır zambak yasemin…
Ruhumu teslim ettim/ gönlüm sevdi Bursa’yı
Zaman mefhumu kalktı/ zihnimde yitti sayı…
Gitmiyor kulağımdan/ şakırdayan su sesi
Su sesine karışmış/ Osman Bey’in nefesi…
Gönlümün sarayına/ sevgi tahtını kurdum
Ruhuma zaman kokan/ aşkın mührünü vurdum…
Rüyamda hayalimde/ Bursa büyür içimde
Hayal zaman ve rüya/ hepsi başka biçimde…
Zaman-mekan kesişir/ rüyalara uzanır
Bursa’yı tanıyanlar/ bütün zamanı tanır…
Şehirde tarih kokar/ Bursa’nın dört mevsimi
Zamanın raksedişi/ tımar eder nefsimi…
Kendini unutturur/ Bursa zamana bile
Sevdaları doğurur/ burda çekilen çile…
Kumru kılar ruhları/ kubbelere kondurur
Sevdalı nağmeleri/ gökkubbede dondurur…
Meçhule giden yolcu/ mola verir Bursa’da
Sevdalara sarılır/ kalbi aşktan dursa da…
Bursa’da tarih boyu/ aşk pazarı kurulur
Âşıklar ruhlarının/ rengini burda bulur…
Çınarlı taşlı yollar/ tarihe yaslı yollar
Zamana meydan okur/ dostluğu dostu kollar…
Bursa’nın her taşında/ tarih yatar düş yatar
Bin yıllık tarihimin/ kalbi Bursa’da atar…
Zamanı çevrelerken/ Bursa’da Uludağlar
Kucaklaşır zamanla/ tarihe akan çağlar…
Bursa’da her gülüşün/ baharında gül vardır
Hayalle zaman-mekan/ arasında tül vardır…
Nefesler şiirleşir/ bülbülün yuvasında
Âhenk uhrevileşir/ Bursa’nın havasında…
Sırların diyarıdır/ burda ufuk çizgisi
Ruhları renklendiren/ hülyaların ezgisi…
Tarihin zirvesidir/ yapılar ve isimler
Ayrı bir mana taşır/ Bursa’da tüm cisimler…
Sıradan bir hamleyle/ kaldırırsın başını
Tutamazsın gözünden/ boşalan gözyaşını…
Gözlerin çeşme çeşme/ kubbelere takılır
Vecd içinde maziye/ hayranlıkla bakılır…
Konuşmazsın susarsın/ Bursa’da hayal hayal
Gözlerinden okunur/ zaman zaman arzuhal…
Bursa’nın her caddesi/ bir asra taşır seni
Hayran eder tarihî/ her yapının deseni…
ŞAKALAR der zamanın/ sembolüdür Bursamız
Asırlara hükmeden/ aşktır bizim yasamız…

Turan ŞAKALAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir